Need Help ?
Call: +977- 021471222

समाचार बिस्तारमा

छात्रवृत्ति छनाैट परीक्षाको नतिजा प्रकाशन

मिति २०७४ जेष्ठ ३० गते संचालित बैंकस्किम शिक्षा तथा मानविकी,बाणिज्य र विज्ञान तर्फको छात्रवृत्ति छनाैट परीक्षाको नतिजा तथा सिफारिस भएका विद्यालयहरूकाे विवरणका लागि परिपत्र तथा सूचनामा जानुहोस