Need Help ?
Call: +977- 021471222

शैक्षिक गतिबिधिहरु

  • एस.एल.सी. परीक्षा नतिजा विश्लेषाण

    प्रकाशित मिती:  

    मोरङ जिल्लाबाट २०६७ सालदेखि २०७० सालसम्म एस.एल.सी. परीक्षामा सहभागी भएका सामुदायिक विद्यालयहरूको ४ वर्षको नतिजा विष्लेशण गर्दा प्राप्त औषात उत्तिर्णा प्रतिशतका आधारमा श्री टाँडी मा.वि. रमितेखोला उच्च स्थानमा आएको छ , वाँकी विद्यालयहरूको थप विवरणा हेर्नुहोस.....

    थप हेर्नुहोस