Need Help ?
Call: +977- 021471222

परीक्षा केन्द्र तोकिएको

प्रकाशित मिती:  २०७६।१०।२३

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १० को परीक्षा केन्द्र  निर्धारण गरिएको ।