Need Help ?
Call: +977- 021471222

विद्यालय कर्मचारीकाे विवरण पेश गर्ने सम्वन्धी जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती:  2075/08/26

विद्यालय कर्मचारीकाे विवरण पेश गर्ने सम्वन्धी जरूरी सूचना Wave site मा राखिएकाे छ । 2075/9/1भित्रमा formet  अनुसार भरी अनिवार्य रूपमा सवै विद्रयालयहरूले सम्वन्धित स्राेतव्यक्ति समक्ष पेश गर्नुहुन अनुराेध छ ।