Need Help ?
Call: +977- 021471222

शिक्षक सेवा अायोगको फाराम स्वीकृत नभएको सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७५।५।२०

मोरङ जिल्लाबाट शिक्षक सेवा अायोगको फाराम भर्ने उम्मेदवार मध्ये विभिन्न कारणले फाराम स्वीकृत नभएका अावेदकहरूको कारण सहितको नामावली