Need Help ?
Call: +977- 021471222

मिति २०७४।०५।३ गते हुने विज्ञापन नं. १०२ प्राथमिक तहका परीक्षार्थीहरूका लागि अत्यन्त जरूरी सूचना

प्रकाशित मिती:  

विज्ञापन नं. १०२ तर्फका परीक्षार्थीहरूले जि.शि.का. मा २०७४।४।१४ भित्रमा अनिवार्यरूपमा सम्पर्क गर्नुहुन