Need Help ?
Call: +977- 021471222

छात्रवृत्ति छनाैट परीक्षाको नतिजा

प्रकाशित मिती:  २०७४।४।३

मिति २०७४ असार ३१ गते संचालित बैंकस्किम शिक्षा तथा मानविकी,बाणिज्य र विज्ञान तर्फको छात्रवृत्ति छनाैट परीक्षाको नतिजा तथा सिफारिस भएका विद्यालयहरूकाे विवरण