Need Help ?
Call: +977- 021471222
  • जि.शि.अ.दिलनाथ पुरी परिचयात्मक बैठक पश्चात स्टाफसँग

  • “दिगो विकासकालागि गुणस्तरीय शिक्षा,सबैका लागि सुरक्षित शिक्षण संस्था"

  • समकालिन शिक्षा हाम्रो आवश्यकता

  • जिल्ला शिक्षा कार्यालय विराटनगर

  • हाम्रो साझा लक्ष, नानीहरूको उज्ज्वल भविश्य

जिल्ला शिक्षा अधिकारी

श्री राजकुमार थापा
(इकाइ प्रमुख)

           मुलुकको शैक्षिक क्षेत्र द्रुत गतिमा विकसित एवम् विस्तारित भइरहेको परिप्रेक्षमा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत् सञ्चालित नीति, योजना र कार्यक्रमह

थप हेर्नुहोस

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, मोरङ

मोरङ जिल्लाको परिचय र शैक्षिक अवस्था

मोरङ जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका विभिन्न किसिमका शैक्षिक सस्थाहरूको तथ्य जानकारी र उक्त शैक्षिक संस्थाहरूको संचालन र व्यवस्थापनकालागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, मोरङले सञ्चालन गरिरहेका शैक्षिक कार्यक्रम तथा स्रोतकेन्द्र र विद्यालय स्तरमा भै रहेका राम्रा अभ्यासहरू सरोकारवाला सम्म सहजरूपबाट पुर्याइ पारदर्शी र प्रभावकारी शैक्षिक ब्यवस्थापन गर्ने प्रयास स्वरूप यो वेवसाइडको सुरूवात गरिएको हो । जिल्लाको वर्तमान शैक्षिक अवस्था र सूचकहरूका लागि थप हेर्नुहोस ..
शैक्षिक संस्थाहरूको सारांश २०७३

१      स्थानीय तह संख्या ः १७              

२      विद्यालय संख्या (संस्थागत) – ३४०       प्रा.वि. १२६       नि.मा.वि. ५१          मा.वि. १६३

३      विद्यालय संख्या (सामुदायिक) – ५६१     प्रा.वि. ः ३०१   नि.मा.वि. ः १०७     मा.वि. ः १५३

थप हेर्नुहोस